Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là bao nhiêu?

0
185

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là bao xa?

Khoảng cách trung bình từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km. Thông số này sẽ thay đổi tùy thuộc vị trí tới điểm gần nhất hay xa nhất nữa.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here